Etnológ v teréne / k prameňom poznania

21. – 23. júna 2016 sa v Banskej Štiavnici konala odborná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo vyše 50 odborníkov z múzeí a akademickej pôdy zo Slovenka, Čiech a Poľska.

Etnolog v terene 2016 – program

Licenčná zmluva – s autormi príspevkov do zborníka

Prihláška na exkurziu

Príloha č. 2 Pravidlá pre autorov príspevkov

súhlas so sprac. osobných ú. a fotodok.

Konferencia E+M 2016 Etnológ v teréne – Anotacia (.docx)

Konferencia E+M 2016 Etnológ v teréne – Prihláška (.docx)

Konferencia E+M 2016 Etnológ v teréne – Pozvánka (.pdf)