V týchto dňoch vyšiel zborník príspevkov z odbornej konferencie Etnológ a múzeum XX. – Etnológ v teréne, ktorá sa konala v dňoch 21. až 23. júna 2016 v Banskej Štiavnici.

Celý zborník v elektronickej podobe si môžete pozrieť tu: ETNOLOG_V_TERENE_zbornik