Skip to main content

BANÍCTVO V NAŠICH MÚZEÁCH A JEHO PREZENTÁCIA

V dňoch 19. – 21. septembra 2017 sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutoční 21. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý sa tento rok bude venovať  téme výskumu a prezentácii baníctva v našich múzeách (ale aj mimo nich). Usporiadateľmi sú Banícke múzeum v Rožňave, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Zväz múzeí na Slovensku a Mesto Rožňava.

2017 Baníctvo v našich múzeách – pozvánka

2017 Baníctvo v našich múzeách_anotacia

2017 Baníctvo v našich múzeách_prihláška

XX. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedecká konferencia ETNOLÓGIA PRE SÚČASNOSŤ

Národopisná spoločnosť Slovenska a Obec Párnica, Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stredisko, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave Vás pozývajú na 10. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckú konferenciu ETNOLÓGIA PRE SÚČASNOSŤ, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia narodenia Andreja Melicherčíka.

Termín: 7. – 9. september 2017 v Párnici

pozvankaParnica2017-VZaKonferencia(clenNSS)