Z XXI. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. 9. 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, vyšiel zborník príspevkov.

Celý zborník v elektronickej podobe si môžete pozrieť tu: Baníctvo_v_našich_múzeách_zborník_XXI.Etnológ_a_múzeum final