Správa o činnosti EK ZMS za rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia EK ZMS 20. 9. 2017

Správa o činnosti EK ZMS za rok 2016 (2)

Zápisnica zo zasadnutia EK ZMS 22 6 2016

Zápisnica z 10. zasadnutia EK ZMS 2015 (.pdf)

Správa o činnosti EK ZMS 2013 (.pdf)

Zápisnica z 8. zasadnutia ES ZMS 2013 (.pdf)

Správa o činnosti ES ZMS 2012 (.pdf)

Zápisnica zo 7. zasadnutia ES ZMS 2012 (.pdf)

Správa o činnosti ES ZMS 2011 (.pdf)

Plán činnosti a rozpočet ES ZMS 2011 (.pdf)

Zápisnica zo 6. zasadnutia ES ZMS 2011 (.pdf)

Správa o činnosti ES ZMS 2010 (.pdf)

Plán činnosti a rozpočet ES ZMS 2010 (.pdf)

Zápisnica z 5. zasadnutia ES ZMS 2010 (.pdf)

Správa o činnosti ES ZMS 2009 (.pdf)

Zápisnica z 4. zasadnutia ES ZMS 2009 (.pdf)

Správa o činnosti ES ZMS 2008 (.pdf)

Plán činnosti a rozpočet ES ZMS 2008 (.pdf)

Zápisnica z 3b. zasadnutia ES ZMS 2008 (.pdf)

Zápisnica z 3a. zasadnutia ES ZMS 2008 (.pdf)

Správa o činnosti ES ZMS 2007 (.pdf)

Zápisnica z 2. zasadnutia ES ZMS 2007 (.pdf)