Členmi Etnologickej komisie sa môžu stať odborní pracovníci členských múzeí príslušnej profesie a zamerania na základe písomnej prihlášky.

Prihláška do EK ZMS