V Nitre, v dňoch 27. –  31. marca 2017 sa bude konať ďalší ročník Etnologických dní, ktoré organizuje Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Pripravené sú zaujímavé podujatia. Viac informácii o nich nájdete na:

http://www.ketnoffukf.sk/uploads/9/2/9/7/9297804/etnologicke_dni_2017.jpg